Uslovi kupovine

Ovim se uslovima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama. www.drbojankozomara-konsultacije.com Internet stranice mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uslovima i pravilima.

Prodavac je „O2 consulting d.o.o.”, a kupac je posjetilac ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je Prodavcu te izvrši plaćanje putem kreditnih kartica.

Kupac se obavezuje da će se ovom webshop aplikacijom koristiti samo za slanje valjanih upita i narudžbi, te da neće slati lažne ili neovlaštene narudžbe. Ako razumno procijenimo da je poslana narudžba ove vrste, ovlašteni smo otkazati istu i o tome obavijestiti nadležne organe.

OBAVEZA DOSTAVLJANJA TAČNIH PODATAKA

Kupac je obavezan da tokom korištenja www.drbojankozomara-konsultacije.com dostavi istinite i tačne podatke. “02 Consulting” d.o.o. ne snosi bilo kakvu odgovornost za unos nepotpunih ili neispravnih podatka od strane kupca u procesu kupovine putem webshop aplikacije.

NARUČIVANJE

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu.

Sve cijene izražene su u Konvertibilnim markama, uključujući PDV.

Roba se naručuje elektronskim putem, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u Korpu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere i izvrši plaćanje robe.

Prodavac zadržava pravo na uklanjanje bilo kojeg proizvoda s ove stranice u bilo kojem trenutku, kao i na uklanjanje ili izmjenu bilo kojeg materijala ili sadržaja. Prodavac zadržava pravo da u vanrednim okolnostima odbije obradu narudžbe i nakon slanja Potvrde narudžbe.

PLAĆANJE

Naručeni artikli plaćaju se online jednom od kreditnih kartica: Mastercard,Visa ili Maestro platnim karticama.

REKLAMACIJE

Trgovac se obavezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara opisu proizvoda navedenom na www.drbojankozomara-konsultacije.com. Slika koja ilustruje proizvod na Internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda, te kupac ne može reklamirati ovaj segment.
U slučaju tehničke neispravnosti audio zapisa koji su pohranjeni na prenosniku zvuka trgovac preuzima potpunu odgovornost. U slučaju tehničke neispravnosti, kupac je dužan reklamirati proizvod u roku od 4 (četiri) radna dana. Nakon što reklamira tehničku neispravnost, kupac je dužan poštom uz dostavnicu, vratiti tehnički neispravan prenosnik zvuka nakon čega će trgovac u roku od 3(tri) radna dana poslati
kupcu zamjenski proizvod, bez ikakve naknade.

U slučaju gore navedenog, kupac nema pravo tražiti povrat novca, već isključivo zamjenski proizvod.

Trgovac nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavljača (preduzeće koja obavlja poslove dostave proizvoda). Ako kupac odabere opciju preuzimanja proizvoda te kupac ne bude u mogućnosti obaviti preuzimanje zbog tehničkih problema uzrokovanih na serveru trgovca, trgovac se obavezuje poslati elektronsku poštu sa novom mogućnošću za preuzimanje, za što kupac ne snosi nikakve troškove. U slučaju da kupac niti tada ne bude u stanju obaviti preuzimanje koji je uzrokovan zbog tehničkih problema na serveru trgovca, kupac je dužan o tome kontaktirati prodajnu službu prodavca koja će ponuditi adekvatno rješenje koje u sebi neće sadržavati nikakvu naknadu i daljnje troškove od strane kupca. Kupac nema pravo tražiti povrat novca u ovoj situaciji. U slučaju da kupac ne može preuzeti proizvod,a tehnički problemi nisu vezani za trgovca, već su uzrokovani od strane kupca, operatera ili treće osobe trgovac ne snosi nikakvu odgovornost i nije dužan kupcu omogućiti preuzimanje ili isporuku robe bez naknade. Kupac je u roku od 5 (pet) radnih dana dužan preuzeti proizvod, nakon toga više neće moći, bez obzira što je izvršio uplatu, preuzeti proizvod. U ovom slučaju kupac se odriče bilo kakve reklamacije.

Skip to content